Thọ Xuân Đường - 4 thế kỷ vì sức khỏe nhân dân

Thọ Xuân Đường - Tự hào là nhà thuốc đông y gia truyền với 400 trăm năm lịch sử, trải qua 4 thế kỷ với 16 đời liên tục làm nghề y trong đó có 3 đời làm Ngự y triều đình. Nhà thuốc đã vinh dự được Kỷ lục Guinness xác nhận là Nhà thuốc Đông Y gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam.

Video khác