Tạp chí Việt Nam hội nhập thăm Tổng Lãnh sự quán Cu Ba tại TP.HCM

Ngày 19/01/2024, Văn phòng đại diện TPHCM - Tạp chí Việt Nam Hội Nhập đã tới thăm và chúc mừng năm mới Tổng Lãnh Sự quán Cuba, TP.HCM.