Việt Nam hội nhập chào Xuân 2024

Tạp chí Việt Nam hội nhập tổ chức Gặp gỡ Chào Xuân Việt Nam hội nhập 2024 tại TP Đà Lạt trong không gian lễ hội đầy màu sắc của thành phố ngàn hoa chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển trong niềm vui, niềm tự hào về thành phố chính thức tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của Unesco.