Đảm bảo An toàn Giao thông cho các điểm thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM

Ngày 28 và 29/6/2023, phóng viên của Việt Nam Hội nhập đã có mặt tại cổng Trường THPT Hùng Vương, Quận 5 và THPT Ngô Quyền, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 06h00 sáng để ghi hình về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các điểm thi tốt nghiệp ở TP.HCM.