Giới thiệu Việt Nam Hội nhập

TẠP CHÍ VIỆT NAM HỘI NHẬP

Vietnam Integration Magazine

Việt Nam Hội nhập là cơ quan báo chí  thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý với ý nghĩa: Việt Nam hội nhập với quốc tế trước hết phải bằng chính sách cải cách và đổi mới - Pháp luật nghiêm minh và Khoa học quản lý phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Vietnam Integration is a foreign information news agency on policy, law and management with the meaning that: Vietnam must integrates with other countries by reform and innovation policy, firstly, strict law and management science in line with the development trend of the era.

Giấy phép hoạt động báo in: Số 83/GP-BTTTT, Cấp ngày 28/02/2017

License of Print Newspaper: No. 83 / GP - BTTTT, issued on 28/02/2017.

Giấy phép hoạt động báo điện tử: Số 329/GP - BTTTT, Cấp ngày 10/09/2018.

License of electronic newspaper operation: No. 329 / GP - BTTTT, issued on 10/09/2018.

Tạp chí in ra 1 tháng 4 kỳ vào ngày 01,10,18 và 25 hàng tháng - cùng với Việt Nam Hội nhập điện tử

JOURNALS WITH 4 ISSUES ON THE 1ST, 10TH, 18TH AND 25TH DAYS MONTHLY.

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH CỦA

TẠP CHÍ VIỆT NAM HỘI NHẬP

ĐƯỢC GHI RÕ TRÊN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Đăng tải những thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật và quản lý trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.

TỔNG BIÊN TẬP
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN

  • Đại diện Phía Nam: T8 Tòa nhà Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 1196 Đường 3/2, Phường 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh - 0826166777 
  • Đại diện Miền núi Phía Bắc: Trường Cao đẳng Thái Nguyên, KM6 QL3, TP Thái Nguyên - 0913222174
  • Đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hoá: Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam, KCN&ĐT Hoàng Long, TP Thanh Hoá - 0914323633