Xuân ấm áp - Tết yêu thương 2023

Ngày 19/12, tại Bắc Kạn, Tạp chí Việt Nam Hội nhập phối hợp cùng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức chương trình “Xuân ấm áp – Tết yêu thương 2023” tại tỉnh Bắc Kạn.