Kỷ niệm 68 năm quan hệ ngoại giao và một thập kỷ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia

Ngày 04/12/2023 tại Tp.HCM, Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã chúc mừng kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và một thập kỷ nhìn lại mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia.