Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa ẩm thực Đông Nam Á

Đánh dấu nỗ lực không ngừng của người Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa ẩm thực độc đáo của khu vực, vào lúc 17h00 ngày 15/9/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa ẩm thực Đông Nam Á chính thức được ra mắt tại Tòa nhà Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công Nghệ, số 1196, đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.