Doanh nghiệp chuyển đổi số để hội nhập

Ngày 31/12/2023, tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, tạp chí Việt Nam hội nhập đã trang trọng tổ chức Gặp gỡ Chào Xuân Việt Nam hội nhập 2024 với chủ đề: Doanh nghiệp chuyển đổi số để hội nhập.

Video khác