DaLat New Year's Eve Countdown Gala 2024

Tối 31/12/2023, tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chương trình: DaLat New Year's eve Countdown Gala 2024. Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Chủ tịch Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập đã phát biểu chào mừng tại chương trình.

Video khác