Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai Mạc năm Du lịch Quốc Gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai Mạc năm Du lịch Quốc Gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024