Triển Lãm " Những Dấu Chân Nhỏ" - Mùa 3: Sáng kiến và hành động của thế hệ trẻ cho sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu về phát triển bền vững và ý thức hành động của thế hệ trẻ ngày càng được đặt lên hàng đầu. Ngày 18/05/2024, tại Hà Nội trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Maya đã khai mạc Triển Lãm Phát Triển Bền Vững " Những Dấu Chân Nhỏ" - Mùa 3 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.