Vina Electric: 15 năm khát vọng và đổi mới

Sau 15 năm hoạt động, Vina Electric tự hào là đối tác của nhiều tổ chức, công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế. Đặc biệt đã thiết lập được hệ thống các đối tác chiến lược trên toàn quốc. Mục tiêu sẽ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Video khác