31/01/2023 lúc 17:37 (GMT+7)
Breaking News

UBND TP Cam Ranh tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2022

UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch số 4802/KH-UBND ngày 7/10/2022 về Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch những tháng cuối năm 2022.

Nhằm mục đích để cơ quan quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 4802/KH-UBND ngày 7/10/2022 nhằm đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp.

Với nội dung: Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch những tháng cuối năm; Tổng hợp kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Đối thoại giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp

Thời gian: dự kiến giữa tháng 10/2022 (UBND thành phố sẽ ban hành giấy mời sau); Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Trung tâm sinh hoạt Văn hóa – Chính trị thành phố. Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị,

Thành phần tham dự: Thường trực Thành ủy; HĐND; Ủy ban Mặt trận TQVN Thành phố; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thuế Khu vực Nam Khánh Hòa; Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; Bảo hiểm xã hội thành phố; Đội quản lý thị trường số 3; Điện lực Cam Ranh – Khánh Sơn; Công an thành phố. Chủ tịch UBND các xã, phường; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao; Đại diện các Doanh nghiệp

Võ Hà

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập