29/02/2024 lúc 14:51 (GMT+7)
Breaking News

Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu cùng ngành điện cả nước "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để ra mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm; giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện xuống dưới 6% trong giai đoạn tới năm 2025... nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN. Với tinh thần đó, Điện lực Bình Lục - Công ty Điện lực Hà Nam đã nghiêm túc triển khai các giải pháp hữu hiệu theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Điện lực Bình Lục đã chỉ đạo các phòng đến các đội, tổ sản xuất áp dụng biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Trong đó, quản lý chặt định mức chi phí sản xuất, kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới; áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị...

PC Hà Nam tuyên truyền tiết kiệm điện, hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh phụ tải.

Ông Phan Công Toàn – Giám đốc Điện lực Bình Lục cho biết: Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 mà PC Hà Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, nhiệm vụ “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của mỗi cán bộ, công nhân viên. Do vậy, Điện lực Bình Lục đã thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành; đảm bảo phân công, phân cấp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo  Điện lực Bình Lục cũng giao nhiệm vụ cho từng phòng, tổ, đội, cá nhân đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động SXKD để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tổ chức rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc hiện có. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo phù hợp, đúng mục đích, đối tượng…, tăng cường các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Trong đó, quản lý định mức chi phí trong SXKD cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị đồng thời vẫn đảm bảo đạt kế hoạch giao.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Bình Lục thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng.

Bên cạnh đó, ngành điện Bình Lục cũng đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất; áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm điện tại đơn vị, thực hiện phong trào “Gia đình tiết kiệm điện” đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị... Ngoài ra, PC Bình Lục cũng làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và khách hàng sử dụng điện để triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng. 

Tại Công ty điện lực Hà Nam, phong trào tiết kiệm điện luôn được nêu cao. PC Hà Nam thường xuyên quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động về Nghị quyết của các cấp ủy đảng về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục, nâng cao ý thức của người lao động về đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Không những vậy, PC Hà Nam luôn tìm mọi giải pháp, sáng kiến để người dân nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước. Năm 2022, toàn Công ty đã tiết kiệm được 53,6 triệu kWh và đặt mục tiêu tiết kiệm được con số ấn tượng hơn nữa trong năm 2023. Với tinh thần trách nhiệm cao,  PC Hà Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân./

Hoài Thanh