14/06/2024 lúc 05:59 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nam: Thu hút đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội

UBND tỉnh Hà Nam vừa công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó đáng chú ý là 19 dự án nhà ở xã hội.

Một góc thành phố Phủ Lý 

Tỉnh Hà Nam hiện có khoảng 80 nghìn lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong đó số lao động trong tỉnh chiếm gần 50 nghìn người, còn lại là lao động ngoài tỉnh và lao động nước ngoài. Thời gian qua, Hà Nam tích cực tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn.

Theo số liệu từ Sở xây dựng tỉnh Hà Nam, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh là 1,02 triệu mét vuông sàn; nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 752.200 m2 sàn. Đến nay, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 05 Dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sử dụng đất nhà ở xã hội là 7.52ha, tổng căn hộ khoảng 2.612 căn.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Hà Nam tiếp tục kêu gọi đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội tập trung ở thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng và huyện Thanh Liêm. Trong đó hai dự án đã giải phóng mặt bằng là Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, quy mô 4.2ha và Khu nhà ở xã hội tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, quy mô 12.1ha. Tổng mức đầu tư của 2 dự án theo suất vốn đầu tư do Bộ xây dựng ban hành hoặc công trình có tính chất tương tự.

Thị xã Duy Tiên có 8 dự án thu hút đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ công nhân các khu công nghiệp và các đối tượng xã hội khác, tổng diện tích sử dụng đất gần 40 ha. Thành phố Phủ Lý có 6 dự án, tổng diện tích 38 ha, tổng mức đầu tư 3.721 tỷ đồng và một dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý có tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc công trình có tính chất tương tự.

Kim Bảng có 3 dự án nhà ở xã hội tổng diện tích sử dụng đất dự kiến 36ha, trong đó dự án Khu nhà ở công nhân và nhà ở xã hội tại địa bàn các xã Đồng Hóa, Nhật Tân, Đại Cương có quy mô lớn 12.5ha, tổng mức đầu tư 2.700 tỷ đồng.

Thanh Liêm có duy nhất một dự án quy mô lớn 10ha tại xã Thanh Phong là dự án Khu nhà ở cho công nhân, chuyên gia khu công nghiệp Thanh Liêm. Tổng mức vốn dự kiến theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc công trình có tính chất tương tự.

Danh mục 19 dự án NOXH thu hút đầu tư tại Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025

Việc xây dựng các Dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế, cũng như tác động lớn đến đời sống của người dân. Đồng thời, góp phần thực hiện đúng tinh thần Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ.

Ngày 21/6/2022, UBND Tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 16/2022/QĐ-UBND quy định chính sách phát triển Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chủ đầu tư được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án (trường hợp chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án), hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các hỗ trợ khác liên quan đến phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như Thiệp - Hoài Thanh