25/07/2024 lúc 23:54 (GMT+7)
Breaking News

Xem xét điều chuyển khối lượng của Tập đoàn Miền Trung ở cao tốc Mai Sơn - QL45

Đây là chỉ đạo của Bộ GTVT tới Ban QLDA Thăng Long về tiến độ thi công dự án dự án cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn đoạn Mai Sơn - QL45.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, tại gói thầu 14-XL, tiến độ thi công của gói thầu rất chậm, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đặc biệt đoạn tuyến từ sau nút giao Đông Xuân (Km327+200) đến cuối tuyến (Km337+478) dài 10,28km do nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn Miền Trung thực hiện.

Trước thực trạng này, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 của các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu đảm bảo hoàn thành đầu tháng 12/2022.

Bộ GTVT chỉ đạo các nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 bố trí đủ nhu cầu tài chính cho công trường, tiếp tục triển khai thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh thi công dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung tăng cường xe vận chuyển đất về công trường, tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, thi công tăng ca để bù đắp tiến độ đã bị chậm; đẩy nhanh thi công móng, mặt đường các đoạn tuyến nền thông thường và các đoạn nền đất yếu đã dỡ tải.

Tích cực phối hợp với tư vấn giám sát thường xuyên tiến hành quan trắc, cập nhật đánh giá số liệu lún cố kết, phối hợp với Tư vấn thiết kế tính toán quyết định thời điểm dỡ tải để kịp thời triển khai thi công móng, mặt đường đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với các hạng mục thuộc phạm vi đến hết nút giao Đông Xuân, Bộ GTVT yêu cầu việc thi công móng cấp phối đá dăm (CPĐD), cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) hoàn thành trước ngày 14/12/2022, thảm cuốn chiếu các lớp BTN hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long rà soát năng lực thực hiện đối với phần khối lượng còn lại của nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung, xem xét điều chuyển khối lượng của nhà thầu này cho nhà thầu chính Vinaconex trực tiếp thi công; Yêu cầu nhà thầu chính chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đối với phạm vi khối lượng thực hiện đã giao cho nhà thầu phụ.

Đối với gói thầu 12-XL, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long và nhà thầu liên danh cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc điều chuyển khối lượng của Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long sang thành viên đứng đầu liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả để kịp thời triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu. 

“Trường hợp Tổng công ty ĐTXD Hoàng Long tiếp tục thi công không đảm bảo tiến độ, Ban xem xét, điều chuyển tiếp khối lượng sang cho Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, đồng thời Ban QLDA Thăng Long xem xét thực hiện thủ tục công bố nhà thầu không hoàn thành hợp đồng làm cơ sở loại hồ sơ dự thầu nhà thầu này ở các gói thầu, dự án sau”, văn bản nêu rõ.

Bộ GTVT đánh giá tiến độ triển khai thi công các lớp bê tông nhựa gói thầu 11-XL còn rất chậm

 

Đối với gói thầu 11-XL do liên danh Công ty CP Tập đoàn Cường Thịnh Thi - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Định An thi công, Bộ GTVT đánh giá, tiến độ triển khai thi công các lớp bê tông nhựa còn rất chậm.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu phải thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng lớp móng CTB còn lại đầu tháng 12/2022 (địa đoạn của nhà thầu Công ty CP Cường Thịnh Thi và Tổng công ty 319); Đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố mái taluy các đoạn còn lại trên toàn phạm vi gói thầu, hoàn thiện các cầu và công trình trên tuyến, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Cũng tại văn bản này, Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu tại các gói thầu 10-XL, 13-XL tập trung bố trí đủ nhu cầu tài chính cho công trường, tiếp tục triển khai thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh thi công các hạng mục lớp móng, mặt đường tại các đoạn tuyến đã tiến hành dỡ tải, thi công cuốn chiếu các lớp móng cấp phối đá dăm, CTB, bê tông nhựa,….

"Các nhà thầu chính và nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của toàn bộ gói thầu; Lãnh đạo các nhà thầu phải có mặt thường xuyên tại hiện trường để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính, điều hành tại hiện trường và xử lý các nội dung phát sinh, đặc biệt là đối với các nhà thầu có nguồn lực tài chính yếu, thiếu thiết bị, nhân lực", Bộ GTVT chỉ đạo.

Nguyễn Lâm