14/04/2024 lúc 13:53 (GMT+7)
Breaking News

Tổng công ty 36 - CTCP bị cảnh cáo vì thi công chậm tiến độ

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) vừa có văn bản đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Theo đó, Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 gồm 3 gói thầu xây lắp đã được Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo thực hiện hợp đồng từ ngày 9/4/2021 (gói thầu XL01) và ngày 1/2/2021 (các gói thầu XL02 và XL03).

Theo tiến độ thực hiện, các gói thầu XL02, XL03 phải hoàn thành vào tháng 2/2023; Gói thầu XL01 phải hoàn thành vào tháng 4/2023, đường găng để hoàn thành tiến độ các gói thầu là công tác xử lý nền đất yếu (cắm bấc thấm, đắp cát gia tải).

Tuy nhiên, Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 vẫn đang rất chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Nhiều nhà thầu của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bị cảnh cáo vì thi công chậm tiến độ

Theo đánh giá của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, việc triển khai thực hiện của các đơn vị rất chậm trễ. Các nhà thầu đã nhiều lần lập lại tiến độ và ký cam kết với Ban QLDA Mỹ Thuận nhưng đều không thực hiện đúng cam kết. Trong đó, khối lượng xử lý nền đất yếu và khối lượng hạng mục đắp gia tải chưa thi công vẫn còn khá lớn.

Cụ thể, nhà thầu Tổng công ty 319 còn khoảng 14.500m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính và 11.550m3 đắp gia tải đường dẫn cầu vượt An Phú Thuận; Công ty TNHH Nhạc Sơn còn khoảng 19.000m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính, 12.229m3 bấc thấm và 34.800m3 đắp gia tải nút giao QL80 (Gói thầu XL01); Tổng công ty 36 còn khoảng 13.000m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính, 6.000m3 đắp gia tải nút giao Chà Và, chậm tiến độ thi công cống hộp dọc cầu Rạch Múc (gói thầu XL03).

Cần phải nhớ rằng, đây không phải lần đầu tiên Tổng công ty 36 - CTCP bị cảnh báo về tiến độ thi công tại dự án.

Trước đó, ngày 7/7/2022, Ban QLDA Mỹ Thuận đã phát văn bản số 1923 cảnh cáo Tổng công ty 36 - CTCP về việc chậm tiến độ thi công gói thầu XL-03 tại dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tổng công ty 36 cũng bị đánh giá chậm trễ tiến độ thi công đắp gia tải. Từ cuối tháng 5/2022 đến thời điểm Ban QLDA gửi văn bản cảnh cáo, nhà thầu chỉ vận chuyển, đắp cát được khoảng 60.000 m3/137.000 m3 đã được phân bổ tại mỏ Đồng Tháp.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong lý trình toàn tuyến TP.HCM - Cần Thơ

 

Với tiến độ này, các nhà thầu đã không đáp ứng được tiến độ hoàn thành các cầu và đường đầu cầu trong tháng 11/2022 như chỉ đạo của Bộ GTVT. “Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp xử lý”, văn bản nêu rõ.

Trước hết, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận cần rà soát, kiện toàn lại bộ máy điều hành tại công trường đảm bảo đủ thẩm quyền và đáp ứng về năng lực, đặc biệt là năng lực của giám đốc điều hành dự án.

Đối với các nhà thầu chậm trễ không có khả năng khắc phục để hoàn thành theo tiến độ, Ban QLDA cần có giải pháp quyết liệt để xử lý theo đúng các quy định của hợp đồng.

Ban QLDA cũng cần đôn đốc các nhà thầu huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công 3 ca, đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ cam kết.

Đặc biệt, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các hạng mục đắp gia tải phải đảm bảo mục tiêu thông toàn bộ các cầu trên tuyến vào giữa tháng 12/2022 để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công các hạng mục móng mặt đường.

Nguyễn Lâm