03/03/2024 lúc 19:30 (GMT+7)
Breaking News

Toạ đàm kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2022)

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Lâm Nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2022), ngày 28/11, Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành đã tổ chức buổi toạ đàm, cùng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và người lao động, tạo mối liên hệ giao lưu giữa các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: daknong.gov.vn

Tham dự toạ đàm gồm có lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đắk Mil, cùng tập thể cán bộ, nhân viên của 06 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm; Công ty Đại Thành, Công ty Nam Tây Nguyên, Công ty Đắk Wil, Công ty Quảng Sơn, Công ty Đắk N’Tao, Công ty Nam Nung.

Buổi toạ đàm diễn ra sôi nổi

Buổi toạ đàm nhằm tạo sự kết nối, giao lưu và chia sẻ về các hoạt động trong công tác bảo vệ rừng, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên và người lao động tại các đơn vị.

Buổi khai mạc hội thao và giao lưu văn nghệ.

Trước buổi toạ đàm, ngày 27/11 còn có các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ giữa các công ty Lâm Nghiệp nhằm cổ động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao thể chất, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, gắn bó, vui tươi trong toàn ngành lâm nghiệp…

Hội thao diễn ra sôi nổi với sự tham gia của cả 06 đơn vị chủ rừng.