16/07/2024 lúc 04:57 (GMT+7)
Breaking News

Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Năng suất là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Thúc đẩy năng suất luôn là chủ đề được tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm và muốn thực hiện. Tại Việt Nam, hơn 35 năm đổi mới đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Song nền kinh tế của Việt Nam vẫn đang giữ khoảng cách so với các nước trong khu vực, chưa thực sự tập trung vào các yếu tố gắn trực tiếp với cải thiện, nâng cao năng suất.

Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm cùng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhấn mạnh phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất lao động hai năm 2021 và 2022, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác, chỉ đạt lần lượt là 4,71% và 4,81%, chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Diễn đàn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế và khu vực cho thấy Việt Nam cần xây dựng phong trào cải thiện năng suất quốc gia phù hợp với bối cảnh mới, kết hợp tái cấu trúc nội dung của các chương trình năng suất phù hợp với các giai đoạn phát triển: “Nhận thức về năng suất - Hỗ trợ cải tiến năng suất - Tự đầu tư cải tiến năng suất”. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất đúng trọng tâm, trọng điểm và tập trung kinh phí để có được kết quả tốt nhất.

Với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”, Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 tổ chức 04 hội thảo chuyên đề: (1) Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất, (2) Giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất; (3) Phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất (4) Thúc đẩy năng suất chất lượng tại các Tỉnh, Thành phố và 01 phiên toàn thể, các nội dung quan trọng định hướng nâng cao năng suất của Diễn đàn gồm:

Nâng cao chất lượng quy định, chính sách bằng việc thực hành thể chế, quy định tốt (Good Regulatory Practices, GRP), qua đó nghiên cứu, rà soát và cải tổ các chính sách, quy định tạo gánh nặng không cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chính sách phát triển ngành, lĩnh vực và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giúp thúc đẩy năng suất.

Thúc đẩy nâng cao năng suất dựa trên các giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực, kiến thức về thực hành năng suất cho các doanh nghiệp, tổ chức qua các cách tiếp cận mới, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, theo hướng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực, đổi mới tư duy năng suất, chuẩn bị kiến thức về năng suất cho sinh viên, học sinh như một chiến lược dài hạn thúc đẩy năng suất. Tiến tới xây dựng chương trình đào tạo tiêu chuẩn cho khối các trường đại học, cao đẳng, nhân rộng các mô hình thực hành tốt về năng suất cho học sinh. Từng bước hình thành kỹ năng, tư duy năng suất tiên tiến, hiện đại.

Thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng. Kinh nghiệm triển khai thúc đẩy năng suất tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ có năng suất cao hiện nay tại Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) chắc chắn sẽ là những thông tin hữu ích cho các tỉnh, thành phố trong việc triển khai tại địa phương.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch năng suất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh, thành phố triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ tăng năng suất. Không chỉ triển khai cho các doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng đã tiên phong áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 18091 tại chính quyền địa phương cho 12 quận, huyện, phường, xã hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cũng như thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 841/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, là mô hình rất đáng để các tỉnh, thành phố quan tâm.

Diễn đàn năng suất quốc gia 2023 với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia năng suất, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong nước và quốc tế được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, trao đổi thảo luận về những đề xuất/chính sách phù hợp đồng thời kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy chuyển giao tri thức quốc tế trong lĩnh vực năng suất vào Việt Nam. Diễn đàn sẽ trở thành sự kiện thường niên thường niên của các nhà quản lý và hoạch định chính sách, chuyên gia năng suất, lãnh đạo của các tổ chức và doanh nghiệp.

Hà My

...