24/07/2024 lúc 04:58 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 23/11/2022 kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể đã chuyển công tác khác.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia

Ủy ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban ATGT Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự ATGT trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời, hướng dẫn Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương. Đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết các kiến nghị của địa phương để xử lý các tình huống, sự cố xảy ra nhằm bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia và các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia.

Phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm ngăn chặn những tai nạn, ùn tắc tương tự xảy ra.