14/07/2024 lúc 21:40 (GMT+7)
Breaking News

Nhóm ngân hàng phát hành 25.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6

Tính riêng ngân hàng, nhóm này phát hành 25.500 tỷ đồng trong tháng 6. Nhóm này chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất đạt hơn 80% khối lượng phát hành trong tháng.
Nhóm ngân hàng phát hành 25.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6

Theo số liệu báo cáo của FiinGroup, trong tháng 6 đã có 30.578,18 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ở thị trường trong nước.

Trong đó, BIDV phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 9.455 tỷ đồng; Techcombank phát hành 7.000 tỷ đồng; OCB 2.800 tỷ đồng; phát hành 2.730 tỷ đồng; phát hành 1.400 tỷ đồng; Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC và Maritime Bank phát hành 1.000 tỷ đồng.

Tính riêng ngân hàng, nhóm này phát hành 25.500 tỷ đồng trong tháng 6. Nhóm này chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất đạt hơn 80% khối lượng phát hành trong tháng.

Ở thị trường trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 17.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong kỳ với lợi suất trúng thầu nhích tăng so với tháng trước.

Trong tháng 6, diễn biến phát hành trái phiếu có phần cải thiện so với tháng 5. Trong 35.000 tỷ đồng chào bán, có 17.575 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công, tỷ lệ 50%. Phần lớn khối lượng trúng thầu vẫn xảy ra ở 2 kỳ hạn chính là 10 năm và 15 năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội chào bán 5.500 tỷ đồng trái phiếu ở kỳ hạn 3 năm trong tháng, trong đó có 2.100 tỷ đồng được huy động. Tuy vậy, Kho bạc Nhà nước mới chỉ phát hành được tổng cộng 74.087 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 6 tháng đầu năm, đạt 19% kế hoạch năm.

Mức lợi suất trúng thầu của các trái phiếu tăng mạnh so với cuối tháng 5. Lợi suất kỳ hạn 10N và 15N lần lượt là 2,48%/năm và 2,78%/năm, cả 2 kỳ hạn đều tăng 14 điểm cơ bản so với cuối tháng 5. Lợi suất kỳ hạn 5N tăng mạnh 31 điểm cơ bản lên mức 2,7%/năm. Trong khi lợi suất kỳ hạn 3N ghi nhận là 2,4%/năm.

KBSV dự báo lợi suất trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong các tháng tới khi nhu cầu phát hành trái phiếu của kho bạc Nhà nước sẽ tăng theo kế hoạch tăng tốc giải ngân đầu tư công hỗ trợ nền kinh tế.

Tại thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng nhẹ trong tháng. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường thứ cấp đi ngang so với tháng trước với tỷ trọng giao dịch outright tăng dần. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 503 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng.

Cuối tháng 6, lợi suất kỳ hạn 10N đang ở mức 3,37%/năm, tăng 12 điểm cơ bản so với tháng trước đồng thời lợi suất kỳ hạn 2N hiện đang ở mức 2,27%/năm, tăng 14 điểm cơ bản. Đường cong lợi suất đang tiếp tục xu hướng tăng dần kể từ đầu năm.

Giao dịch trên thị trường trái phiếu thứ cấp tiếp tục tình trạng ảm đạm so với tháng trước với khối lượng giao dịch bình quân ngày đạt gần 7,6 nghìn tỷ đồng, không thay đổi so với tháng trước.

Trong đó, giao dịch outright tăng trở lại chiếm 62% khối lượng trong kỳ với 103 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch 4,7 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 20% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch repos bình quân giảm 23% so với tháng 5, đạt 3 nghìn tỷ đồng/ngày.

Châu Hiệp