03/12/2022 lúc 05:59 (GMT+7)
Breaking News

An Gia Group muốn huy động tối đa 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia muốn phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và kỳ hạn 12 tháng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia muốn phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và kỳ hạn 12 tháng.

An Gia Group muốn huy động tối đa 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Cụ thể, AGG dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Mới đây, Bất động sản An Gia cũng công bố nghị quyết về việc dừng đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 trước đó thông qua, song song với đó là thay đổi sang phương án phát hành mới.

Theo phương án mới được thay thế, Bất động sản An Gia dự kiến phát hành gần 29 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng tỷ lệ 35%, gồm 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tương đương 10% trên vốn điều lệ), và chào bán tối đa gần 21 triệu cổ phiếu cho cổ hiện hữu ứng với tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 828 tỷ đồng lên hơn 1.117 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được An Gia bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất, cấp khoản vay cho các công ty con, công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án,…

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021 Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh 519% so với cùng kỳ lên mức 84 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 233% nên lãi gộp đạt 44 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận 60 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 76 tỷ đồng - chủ yếu là chi phí lãi vay và chi phí lãi trả cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các khoản chi cho bán hàng và QLDN cũng tăng lần lượt 116% và 30% so với quý 3/2020.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản An Gia đạt 3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 9 tỷ đồng, còn các cổ đông không kiểm soát bị lỗ hơn 6 tỷ đồng. 

Tổng tài sản cuối quý 3 của công ty xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ. The Sóng, Westgate, The Standard là những dự án chiếm phần lớn giá trị tồn kho với gần 5.700 tỷ.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng về 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng. Tuy nhiên các chi phí gia tăng mạnh khiến AGG báo lãi ròng còn 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020. So với kế hoạch đề ra, AGG mới chỉ thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập