25/07/2024 lúc 23:26 (GMT+7)
Breaking News

Chứng khoán VIX mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Chứng khoán VIX đã mua lại trước hạn toàn bộ 3.000 trái phiếu mã VIXH2124001 vào ngày 10/6.
Chứng khoán VIX mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VIX ( HoSE:VIX ) đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 3.000 trái phiếu mã VIXH2124001 vào ngày 10/6. Tổng giá trị là 300 tỷ đồng.

Số trái phiếu trên có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị với lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi định kỳ một năm/lần. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, phát hành ngày 5/4/2021. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản và không kèm chứng quyền.

Giá mua lại mỗi đơn vị bằng mệnh giá cộng thêm tiền lãi. Nguồn vốn thực hiện của công ty là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 750 tỷ đồng, gấp 3 lần con số đầu năm. Doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu còn 500 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Tập đoàn Gelex ( HoSE:GEX ) thông qua mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã hoàn tất mua lại lô trái phiếu mã GEXH2124003 (phát hành ngày 31/12/2021) trong ngày 8/6 và sẽ mua hai lô còn lại vào ngày 17/6.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VIX. Ông Tuấn hiện là cổ đông lớn nhất tại VIX với sở hữu 14,8%, trong khi nếu cộng cả những người có liên quan thì tỷ lệ sở hữu 24,9%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Tập đoàn Gelex ( HoSE: GEX ) và Chủ tịch Vigalcera ( HoSE: VGC ).

Châu Hiệp