19/06/2024 lúc 10:38 (GMT+7)
Breaking News

Tập đoàn Sao Mai (ASM) sẽ chào bán hơn 168 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này, Tập đoàn Sao Mai dùng để đầu tư vào ba công ty đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Tập đoàn Sao Mai (ASM) sẽ chào bán hơn 168 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã: ASM) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cp, bằng 61,5% giá thị trường, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 2.019 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số cổ phiếu phát hành thêm có số lượng bằng 50% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 3.365,37 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, ASM dự kiến mua 100% vốn CTCP Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ASM đầu tư vốn vào hai công ty con là CTCP Du lịch An Giang, CTCP Du lịch Đồng Tháp với giá trị lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng. Còn lại 1.615,85 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.

Nếu không thu đủ tiền sử dụng cho mục đích dự kiến, tập đoàn dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, ASM đạt doanh thu thuần 3.209,5 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 1.192,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước đó, và đóng góp khoảng 37% tổng doanh thu cả năm; doanh thu bán cá xuất khẩu đạt 886,5 tỷ đồng, tăng mạnh 85,7% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 27,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh 49,6% so với cùng kỳ, xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng trong kỳ không còn ghi nhận. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 101,7 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng cao gấp 2,3 lần lên hơn 48 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá tăng cao gấp gần 4 lần lên 16,6 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 110 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng gần 55 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 94,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 8 tỷ đồng, xuống còn gần 59 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận đến 31/03/2022 Sao Mai Group còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.648 tỷ đồng (giảm hơn 15 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.606 tỷ đồng (tăng 334,5 tỷ đồng so với đầu năm). Tổng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 8.254 tỷ đồng, chiếm tới 43,7% tổng nguồn vốn của công ty.

Quý I/2022, ASM còn ghi nhận khoản lãi khác hơn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 ghi nhận lỗ khác hơn 4,3 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 10/6, mã ASM được chốt ở mức giá 19.200 đồng/cổ phiếu.

Châu Hiệp