26/07/2024 lúc 00:03 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nam đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hợp tác xã

Chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể. Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chính sách về chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tại Hà Nam, các Hợp tác xã đang đẩy mạnh chuyển đổi số với tinh thần bắt kịp các khu vực kinh tế khác.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 305 Hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là hơn 5.560 người. Doanh thu bình quân của mỗi HTX khoảng 590 triệu đồng/HTX. Từ đầu năm 2023, đến nay toàn tỉnh đã có 15 HTX mới được thành lập, trong đó có 13 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hai HTX phi nông nghiệp. Những HTX thành viên mới tạo việc làm cho 200 lao động, thu hút tổng nguồn vốn góp 20 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 305 HTX với tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là hơn 5.560 người.

Thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số (CĐS). Theo khảo sát sơ bộ của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 60% số HTX đã ứng dụng công nghệ số vào một trong các hoạt động quản lý, sản xuất hay quảng bá sản phẩm. Trong đó, chủ yếu là giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là sàn thương mại điện tử. Số HTX có ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành, truy xuất nguồn gốc chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu tập trung ở những HTX kiểu mới ít xã viên.

HTX nông sản Cát Lại (Bình Lục)  quảng bá sản phẩm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Nam

HTX Du lịch sinh thái, dệt lụa Hồng Tiến (xã Mộc Nam, Duy Tiên) là một trong những đơn vị tại Hà Nam đang từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Không chỉ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các hộ thành viên trên website, các trang mạng xã hội như zalo, facebook; HTX còn vận động, khuyến khích các thành viên ứng dụng phần mềm công nghệ trong nghiệp vụ kế toán, báo cáo thuế, thanh toán điện tử… Theo anh Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc HTX Du lịch sinh thái dệt lụa Hồng Tiến, HTX đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc CĐS vì vậy các thành viên của HTX luôn cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, bán hàng trong thời đại số. Người đứng đầu HXT cho biết, các xã viên của HTX đã được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về nội dung CĐS do các sở, ngành chức năng tổ chức. Đến nay, nhiều hộ thành viên đã có sản phẩm đăng tải trên các sàn thương mại điện tử, trên website, facebook của HTX cũng như của cá nhân hộ kinh doanh. Đặc biệt, nhiều hộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, bán hàng. Không cần làm thủ công, ghi chép sổ sách như trước đây, với sự trợ giúp của phần mềm công nghệ, các hộ kinh doanh dễ dàng quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra, nắm bắt được sản lượng tiêu thụ, doanh số bán hàng trong ngày, sản phẩm được quảng bá rộng rãi hơn, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến...

Việc bán hàng qua mạng xã hội đã trở nên quen thuộc với các thành viên HTX dệt lụa ở Nha Xá.

Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới, ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, Liên minh HTX tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành việc khảo sát, đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong các hợp tác xã; đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, giúp các hợp tác xã nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các hợp tác xã; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho các hợp tác xã; tổ chức cho các hợp tác xã đi giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng các mô hình chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực; tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp tác xã đầu tư mua sắm máy tính, thiết bị phục vụ chuyển đổi số; kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng website để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ…

Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đã phối hợp Liên minh HTX Việt Nam xây dựng sàn thương mại điện tử; phối hợp Bưu điện tỉnh Hà Nam xây dựng sàn giao dịch điện tử của tỉnh với tất cả các HTX trên địa bàn nhằm thúc đẩy, hỗ trợ HTX tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đỗ Xuân Trường khẳng định, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ HTX; tăng cường hỗ trợ các HTX CĐS sâu rộng hơn qua quá trình tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm  để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với xu hướng phát triển./

Như Thiệp - Hoài Thanh