11/12/2023 lúc 09:04 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng với 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

UBND thành phố Đà Năng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 11 nhiệm vụ trọng tâm.

UBND thành phố Đà Năng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 11 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh; tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do còn chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Thành phố Đà Nẵng với 11 nhiệm vụ trọng tâm - ảnh: CTTĐT

Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được “Áp dụng từ ngày 1-2-2022 đến hết 31-12-2022,”. Điểm đáng chú ý là chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022 (từ 10% xuống còn 8%) với mục tiêu kích cầu, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành và triển khai từ Trung ương đến địa phương, qua đó giúp phục hồi sản xuất và thúc đẩy kinh doanh trước tác động của Covid-19 đến nền kinh tế. Lãnh đạo Cục Thuế thành phố cho biết, thuế GTGT là sắc thuế mà người tiêu dùng phải trả. Khi thuế giảm, không chỉ người tiêu dùng hưởng lợi mà người bán cũng gián tiếp được hưởng lợi từ chính sách vì sức mua sẽ tăng lên. Từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; giúp phục hồi nền kinh tế. Hiện ngành Thuế thành phố đang triển khai tới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cách viết và lập hóa đơn phù hợp với nghị định và nghị quyết mới. Để tạo thuận lợi cho việc lập hóa đơn, hiện Tổng cục Thuế đã có thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử bằng việc bổ sung thêm mức thuế suất 8% để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, một nội dung khác được quan tâm trong Nghị quyết số 11/NQ-CP là hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực: hàng không, vận tải kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo (đã bao gồm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hóa dược, dược liệu); xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua… Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ này.

Chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022 (từ 10% xuống còn 8%) với mục tiêu kích cầu, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 98/UBND-KT ngày 7-1-2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng của Covid-19. Theo đó, giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong KCNC&CKCN với điều kiện áp dụng là doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố. Riêng đối với doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Theo Ban quản lý KCNC&CKCN thành phố, ban quản lý đang phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện lập danh sách chính xác doanh nghiệp và số tiền được hỗ trợ vì có nhiều thông tin cần rà soát như doanh nghiệp nào còn hoạt động, doanh nghiệp nào tạm ngừng hoạt động, phá sản… Số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng.

Song song đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đang tích cực tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về quy định hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh Covid-19 theo Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố. Theo đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp nhỏ và vừa được phê duyệt vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm 27-12-2021 sẽ được hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành của quỹ. Số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng. Điều kiện là dự án có thời gian vay trên 2 năm và thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.