Báo động tình trạng mất ATGT trên cao tốc 11.500 tỷ La Sơn - Tuý Loan

Có mặt trên tuyến cao tốc nghìn tỷ này, chúng tôi ghi nhận tình trạng xe máy, mô tô cố tình lưu thông gây mất trật tự ATGT. Đáng chú ý, có trường hợp tự ý cắt rào, phá hộ lan tự mở lối lên cao tốc.