28/05/2022 lúc 10:17 (GMT+7)
Breaking News

SỞ GD&ĐT Hà Nội: Tăng cường hướng dẫn khai thác thông tin trên Internet

VNHNO - Ngày 14/8, Sở GD&DT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet.

VNHNO - Ngày 14/8, Sở GD&DT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet.

Nguồn: Internet

Theo đó, nội dung kế hoạch xây dựng hướng tới ba nhóm mục tiêu lớn. Thứ nhất, kế hoạch có mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học khi khai thác, sử dụng thông tin trên Internet. Thứ hai, hoàn thiện mạng lưới trang website của ngành và các nhà trường, mạng xã hội, các loại hình truyền thông khác trong ngành Giáo dục trên Internet. Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trường học về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch chú trọng vào các giải pháp tuyên truyền và giáo dục cũng như bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên tại các cơ sở giáo dục để nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh.

Nguồn: Sở GD&ĐT Hà Nội

Về giải pháp tuyên truyền, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị cơ sở phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet. Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên và học sinh sử dụng điện thoại di động đúng quy định. Một nội dung khác trong nhóm hoạt động tuyên truyền là tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục cũng được chú trọng. Một hoạt động cụ thể như tổ chức các buổi tập huấn khai thác, sử dụng Internet, điện thoại di động hiệu quả cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý website của các cơ sở giáo dục, xây dựng đội ngũ công tác viên tại các cơ sở giáo dục để xử lí các vấn đề phát sinh cũng là nhóm giải pháp cần được triển khai mạnh.

Bộ cũng chú trọng kiểm tra website của các đơn vị thuộc ngành Giáo dục đảm bảo việc cung cấp thông tin cho các cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh. Các cơ sở giáo dục cần thường xuyên cập nhật, tổng hợp thông tin trên các trang website có nội dung liên quan đến ngành Giáo dục, tình hình sử dụng website , blog, diễn đàn của tổ chức, đơn vị thuộc ngành Giáo dục.

Kế hoạch trên được giao cho Phòng Chính trị, Văn phòng Sở, Các phòng thuộc Sở, Tạp chí Giáo dục thủ đô, Phòng GD&ĐT các quận huyện thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc Sở phối hợp thực hiện.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập