26/05/2022 lúc 08:42 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Đình Việt làm quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ GTVT vừa có quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Cụ thể, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng làm Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 10/5/2022. Như vậy, sau 8 tháng (cuối tháng 8/2021), từ khi ông Nguyễn Xuân Sang khi đó là cục trưởng Cục Hàng hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, chiếc ghế lãnh đạo của cục này đã có người phụ trách.

Ông Nguyễn Đình Việt được bổ nhiệm làm Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Việt sinh ngày 19/7/1968, quê ở Kiên Giang. Ông tốt nghiệp ngành điều khiển tàu biển hệ ngắn hạn khóa 1988 – 1991. Trước khi làm phó Cục trưởng ông Việt giữ chức Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang.

Ngoài công bố quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt làm Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT cũng vừa công bố một loạt quyết định bổ nhiệm khác, gồm:

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (Cục Đăng kiểm), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 9/5/2022.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Hải, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 giữ chức Giám đốc Ban từ ngày 9/5/2022.

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Thế Anh giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, kể từ ngày 1/6/2022.

Quyết định bổ nhiệm 2 ông: Nguyễn Duy Linh (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên) và ông Nguyễn Duy Vinh (Trưởng phòng Đào tạo) giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, kể từ ngày 10/05/2022.

Nguyễn Lâm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập