29/05/2022 lúc 00:52 (GMT+7)
Breaking News

Ngành Giáo dục huyện Đông Sơn: Điểm sáng trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định rõ được mục tiêu đó, những năm qua ngành giáo dục huyện Đông Sơn đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

VNHN - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định rõ được mục tiêu đó, những năm qua ngành giáo dục huyện Đông Sơn đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các nhà trường chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đông Sơn là huyện đồng bằng có điều kiện kinh tế, xã hội tương đối phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một cải thiện tốt hơn; là địa phương có truyền thống hiếu học. Trải qua 70 năm thành lập Phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn (11/1951 – 11/2021), đến nay phòng liên tục phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành luôn ra sức thi đua phấn đấu nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, góp phần vào sự nghiệp chung của ngành giáo dục tỉnh nhà và của cả nước. Đặc biệt, trong những bước đi lên trưởng thành của ngành giáo dục Đông Sơn luôn nhận được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở GD&ĐT Thanh Hoá, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Ngành giáo dục huyện Đông Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 2, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ban, ngành, đoàn thể. Nhiều năm liền ngành giáo dục huyện Đông Sơn được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”…

Huyện Đông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Những năm gần đây, huyện Đông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và nguồn xã hội hóa, hệ thống CSVC trường lớp học trên địa bàn huyện đã được cải thiện đáng kể. Hàng năm, Phòng GD&ĐT huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đội ngũ của ngành, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học, nhất là với các trường trọng điểm, các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn, nâng chuẩn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đối chiếu các tiêu chí trường đạt chuẩn theo thông tư của Bộ GD&ĐT đối với từng trường, từng cấp học; kịp thời tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng trường chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường đầu tư và quản lý, sử dụng các công trình vệ sinh, nước sạch trong các trường trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện, Sở GD&ĐT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các nguồn lực tăng thêm nguồn kinh phí để tu sửa, nâng cấp, cải tạo nhỏ, mua sắm các thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp được các nhà trường đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Năm học 2020 - 2021, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng được 11 nhà vệ sinh kiểu mẫu cho các trường trên địa bàn huyện. Tích cực thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm học 2020 - 2021. Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện Đề án “Xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, bậc học Mầm non huyện Đông Sơn giai đoạn 2018 - 2023”. Theo Đề án phấn đấu đến năm 2023 bảo đảm 100% các trường Mầm non trong huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Được biết, bằng nguồn vốn từ các chương trình, dự án kết hợp nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, huyện Đông Sơn đã ưu tiên đầu tư kinh phí theo hướng tập trung để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường chuẩn hóa và kiên cố hóa, nhằm bảo đảm cho lộ trình xây dựng trường chuẩn mức độ 2. Căn cứ thực tế quỹ đất quản lý, hầu hết các địa phương trong toàn huyện đều có sự ưu tiên dành đất cho quy hoạch xây dựng trường học. Một số địa phương đã có tầm nhìn xa, dự báo được sự gia tăng dân số cơ học và nhu cầu học tập của người dân nên đã chủ trương mở rộng tối đa quỹ đất dành cho xây dựng trường lớp, bình quân có thể đạt từ 1,5 - 2,5 ha/trường. Mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân về tầm quan trọng của chương trình xây dựng kiên cố hóa. 


Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện thực hiện Đề án phấn đấu đến năm 2023 bảo đảm 100% các trường Mầm non trong huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn Phạm Văn Dũng cho biết: “Thực tế cho thấy, các trường đạt chuẩn quốc gia có chất lượng giáo dục cao hơn, phương pháp dạy học được đổi mới, chất lượng dạy học chuyển biến tích cực; các hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú nhằm tăng cường giáo dục đạo đức và các kỹ năng sống cho học sinh”…

Điểm sáng trong chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid-19, việc học có lúc bị gián đoạn, nhưng ngành GD&ĐT Đông Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục toàn diện giữa các bậc học có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng học sinh dự thi và trúng tuyển vào trường THPT xếp thứ 5 toàn tỉnh; Trung tâm GDNN - GDTX xếp thứ 4 toàn tỉnh. Có 79 học sinh có môn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 và 3 môn dự tuyển Đại học đạt 27 điểm trở lên. Phòng GD&ĐT nằm trong 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 hiệu quả, chất lượng, Đông Sơn luôn được đánh giá là huyện tốp đầu của tỉnh trong công tác bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) đại trà. Kết quả các cuộc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh cấp Mầm non và tiểu học huyện Đông Sơn đứng trong tốp 6 huyện dẫn đầu. Xây dựng trường THCS Nguyễn Chích thành trường chất lượng cao; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì vững chắc; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%; 100% học sinh sau lớp 1 biết đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (mức độ cao nhất hiện nay); tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Toàn huyện có 35/35 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 9/35 trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các đơn vị, trường học tổ chức tốt các phong trào thi đua, các kỳ thi, hội thi tạo động lực để toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt siết chặt kỷ cương, quy chế, quy định và tổ chức tốt các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Chích, tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp theo hướng dài hơi chuyên sâu và toàn diện. Các hội thi do ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá tổ chức, huyện Đông Sơn đều đứng trong tốp 3 toàn tỉnh. Cụ thể, bậc THCS đã đạt kết quả cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hoá năm 2020”, có 29 giải trong đó có 4 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải KK. Cuộc thi khoa học kĩ thuật lần thứ 8 dành cho học sinh trung học có 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải KK, xếp thứ 2 toàn tỉnh; Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 đã có 1 bài thi đạt giải Nhất toàn tỉnh, 1 giải Ba và 2 giải KK. Bậc Tiểu học đạt giải Nhì tại  hội thi sáo Recorder cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh. Bậc mầm non, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từng bước được quan tâm theo hướng toàn diện. 100% trẻ đến trường, được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, tiêm chủng đúng lịch. Trẻ 5 tuổi ra lớp 1312/1312 đạt 100%. Năm học 2020 - 2021, tại cuộc thi giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh có 5/5 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó 4 giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen, tập thể xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Toàn huyện có 35/35 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 9/35 trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bậc mầm non, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từng bước được quan tâm theo hướng toàn diện.

Bên cạnh đó, 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thường xuyên được đào tạo nâng cao về chất lượng, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 100% CBQL, giáo viên các cấp học trên địa bàn tham gia đầy đủ, hoàn thành các chương trình tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lộ trình cho những năm tiếp theo, đạt yêu cầu trở lên theo hướng dẫn, đánh giá của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục chỉ đạo CBQL, giáo viên toàn huyện đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ phương pháp giảng dạy của giáo viên theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chỉ đạo các trường thực hiện tốt các chuyên đề sinh hoạt chuyên sâu như học trải nghiệm sáng tạo, sinh hoạt theo nghiên cứu bài học. Chú trọng tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ thăm lớp để đánh giá và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tiếp tục thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", chương trình thí điểm của Bộ GD&ĐT và tổ chức dạy chương trình tiếng Anh 10 năm và tiếng Anh thí điểm cho học sinh Tiểu học, THCS trong toàn huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Có thể nói, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường trên địa bàn huyện Đông Sơn. Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu… đưa chất lượng giáo dục ở Đông Sơn phát triển toàn diện./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập