23/06/2024 lúc 19:26 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Chiều ngày 10/5/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi).

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo và Thanh tra các sở: Tài chính, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Giao thông, Vận tải - Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hội Luật gia tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

luat-sd

Đ/c Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Sùng A Lềnh giới thiệu về sự cần thiết ban hành Luật Thanh tra năm 2010 tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,... Bên cạnh đó, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn như: Hoạt động thanh tra chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý của các bộ, ngành, địa phương, chưa thể hiện thanh tra là công cụ đắc lực của cơ quan quản lý; sự phân định về phạm vi thanh tra giữa các cơ quan thanh tra chưa rõ ràng, chưa phân biệt rõ giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra; quy định hình thức thanh tra, thời hạn thanh tra chưa phù hợp; việc thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích; thực hiện kiến nghị trong các Kết luận thanh tra gặp khó khăn,... và một số nội dung gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

luat-sd1

Đ/c Nguyễn Thành Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu.

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương và 116 điều: Chương I. Những quy định chung (9 điều); Chương II. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra (27 điều); Chương III. Thanh tra viên (6 điều); Chương IV. Hoạt động thanh tra (57 điều); Chương V. Thực hiện kết luận thanh tra (6 điều); Chương VI. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (5 điều); Chương VII. Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra (3 điều); Chương VIII. Điều khoản thi hành (3 điều).

Các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi những vấn đề về: Bố cục của dự thảo Luật (sửa đổi) gồm 08 chương và 116 điều; nội dung cơ bản như trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, thanh tra theo ngành, lĩnh vực; Thanh tra viên; hoạt động thanh tra chặt chẽ, cụ thể, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và phân biệt với các hoạt động kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước,… Quy định việc xây dựng, ban hành Định hướng hoạt động thanh tra và kế hoạch thanh tra hằng năm nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp; việc xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra; việc xây dựng và ban hành Kết luận thanh tra, trong đó quy định việc thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra phải bảo đảm chất lượng, chính xác, khách quan; về thực hiện kết luận thanh tra; về Thanh tra nhân dân...

Kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia, thảo luận của các đại biểu và khẳng định đây là nguồn thông tin, luận cứ quan trọng, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia góp ý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV./.

Lê Vũ