19/07/2024 lúc 18:35 (GMT+7)
Breaking News

Biển số định danh không phải là dùng mã định danh cá nhân trên căn cước công dân

Nhiều người dân thắc mắc về biển số định danh cá nhân và những thông tin về loại biển số này.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo đó, biển số định danh sẽ được cấp cho chủ xe từ ngày 15/8/2023.

Theo Thông tư 24, biển số định danh sẽ áp dụng với biển 5 số hiện hành. Nếu người dân có nhu cầu, cơ quan quản lý (cảnh sát giao thông) sẽ thu hồi biển 3 số, 4 số rồi cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ biển.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất là biển số định danh có phải lấy số của dãy số căn cước công dân không?

Biển số định danh không phải dãy số trên căn cước công dân. Ảnh ST

Theo Bộ Công an, biển số định danh được hiểu là cách quản lý biển số theo mã định danh cá nhân của chủ biển số đó.

Cụ thể, nếu xe đăng ký trước ngày 15/8/2023 là biển 5 số thì đó sẽ là biển số định danh của chủ xe. Nếu xe đăng ký sau ngày 15/8/2023 thì biển số được đăng ký mới sẽ là biển số định danh của chủ xe.

Biển số định danh sẽ được sử dụng trên tất cả các loại xe từ xe máy đến ô tô, chỉ cần nhìn biển số định danh là biết chủ nhân là ai.

Do đó, biển số định danh không phải là dùng mã định danh cá nhân trên căn cước công dân để quản lý biển số phương tiện.

Thông tư 24/2023 sẽ thay đổi quản lý biển số định danh gắn với từng người cả đời, trong khi đó quy trình cấp biển số, dãy số, màu biển vẫn thực hiện như hiện nay.

Mỗi người sẽ chỉ có 1 dãy số gọi là biển số định danh, nhưng sẽ được gắn trên các phương tiện và có hiệu lực như nhau khi cùng sử dụng trên ô tô hay xe máy.

PV