19/07/2024 lúc 20:13 (GMT+7)
Breaking News

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa phối hợp phổ biến pháp luật, triển khai mô hình “Tổ tư vấn pháp luật”

Ngày 22/9, tại hội trường UBND xã Vĩnh Thái, Hội luật gia tỉnh Khánh Hoà phối hợp với xã Vĩnh Thái tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật có hiệu lực năm 2022 và ra mắt mô hình “Tổ tư vấn pháp luật”.

Nhằm kịp thời góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật sửa đổi, bổ sung đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

Tham dự buổi Hội nghị có: Đại diện Hội luật gia tỉnh Khánh Hoà, Luật gia Nguyễn Xuân Hà – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Luật gia Lê Văn Mười - Tư vấn viên Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội luật gia tỉnh Khánh Hoà; Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thái; Cán bộ Công chức xã ; các trưởng phó đoàn thể cùng với hơn 120 Hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn xã có mặt tham dự hội nghị.

Toàn cảnh của hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật có hiệu lực năm 2022 và ra mắt mô hình “Tổ tư vấn pháp luật”.

Với mục đích phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2022 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung 09 Luật); triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật bảo vệ Tài nguyên môi trường, Luật phòng, chống ma túy... Buổi phổ biến pháp luật phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong việc theo dõi, phát hiện các vụ việc vi phạm. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Người dân đến nghe phổ biến pháp luật.

Cũng tại hội nghị công bố Quyết định số 108/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thái về việc thành lập “Tổ tư vấn Pháp luật” Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thái, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cơ cấu tổ chức “Tổ tư vấn Pháp luật” gồm 8 thành viên: 1 tổ trưởng; 1 tổ phó; 1 thư ký; 5 thành viên, tổ tư vấn có thời gian hoạt động theo nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Bên cạnh đó “Tổ tư vấn Pháp luật” với chức năng: Tổ tư vấn Pháp luật của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thái là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Nhiệm vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình và kết quả thực hiện công tác Mặt trận ở địa phương, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã những chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trên các lĩnh vực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Luật gia Lê Văn Mười - Tư vấn viên Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội luật gia tỉnh Khánh Hoà.

Với mô hình “Tổ tư vấn Pháp luật” ở các xã phường, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa mong muốn phối hợp tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản Luật được quốc hội thông qua; tập trung triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã; Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản Luật trên địa bàn; tăng cường sự chỉ đạo của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản Luật thuộc lĩnh vực quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao ý thức phục vụ Nhân dân. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm qua, riêng trong năm 2022 đây là xã thứ 8 được Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, phổ biến. Luật gia Lê Văn Mười cho biết./.

Nguyễn Hương