07/07/2022 lúc 14:35 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Chuyển học trực tuyến đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID- 19

Thực hiện văn bản số 205/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 17/02/2022, thành phố Lào Cai có 15/17 xã phường ở vùng cam và đỏ cho các trường tiểu học chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm dịch bệnh gia tăng mạnh.

Thực hiện văn bản số 205/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 17/02/2022, thành phố Lào Cai có 15/17 xã phường ở vùng cam và đỏ cho các trường tiểu học chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm dịch bệnh gia tăng mạnh.

Các xã phường cụ thể cho học sinh chuyển qua học trực tuyến đó là: Cốc Lếu, Kim Tân, Duyên Hải, Lào Cai, Bắc Cường, Pom Hán, Bắc Lệnh, Nam Cường, Bình Minh, Cam Đường, Xuân Tăng, Đồng Tuyến, Cốc San, Vạn Hòa, Tả Phới. Ngoài ra các xã: Thống nhất Nhất, Hợp Thành tùy vào tình hình thực tế nên kế hoạch cho học sinh học trực tuyến kết hợp trực tiếp do thuộc vùng vàng.

Ngoài ra các cơ sở giáo dục Mầm non dừng việc dạy, học phối hợp với phụ huynh thực hiện các biện pháp chăm sóc ở nhà. Đối với các cấp Trung học (THCS,THPT), giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp; tổ chức dạy, học trực tiếp. Tuy nhiên phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và linh động thích ứng với các tình huống theo hướng dẫn của bộ Y tế, bộ Giáo dục và đào tạo./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập