19/06/2024 lúc 11:50 (GMT+7)
Breaking News

Khắc phục khó khăn, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được Ban Quản lý dự án 7, Bộ GTVT tăng tốc về đích. Mặc dù gặp khó khăn về giá vật liệu xây dựng, xăng dầu nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đang thi công vượt tiến độ.

Trao đổi với PV Tạp chí Việt Nam Hội nhập, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu) cho biết: “Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại đạt 1.983,62 tỷ đồng/3.209,58 tỷ đồng đạt 61,8% giá trị hợp đồng (vượt so với kế hoạch 1,62%). Tổng giá trị giải ngân xây lắp đến nay là 2.272,506 tỷ đồng/3.209,58 tỷ đồng đạt 70,8% (vượt 43,79 tỷ đồng so với kế hoạch tương đương vượt 1,36%).

Tổng số vốn đã giải ngân của Dự án là 2.936,246/3.365,752 tỷ đồng vốn được bố trí (đạt 87,23%).

Năm 2022, KHV được giao 850 tỷ đồng; lũy kế kế hoạch giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 9/2022 là 368,16 tỷ đồng, đã giải ngân từ đầu năm đến nay 421,702 tỷ đồng (đạt 49,6% kế hoạch vốn giao), so với kế hoạch vượt 53,542 tỷ đồng”.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7, dự án có 5 gói thầu; trong đó gói thầu XL.03A đã hoàn thành ngày 22/12/2021, 4 gói còn lại đang được thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Gói thầu XL.01 (triển khai thi công từ 16/3/2020, dự kiến hoàn thành tháng 12/2022), đến nay thi công đạt 96,05%, đáp ứng tiến độ; Gói thầu XL.02 triển khai thi công từ 19/8/2020 (dự kiến hoàn thành tháng 12/2022), đã đạt gần 84,8%; Gói thầu XL.04 triển khai thi công từ 11/9/2020 (dự kiến hoàn thành tháng 9/2022), đạt 89,12%; Gói thầu XL.03B (Thi công thân trụ (từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng: (Triển khai thi công từ 01/11/2021, dự kiến hoàn thành tháng 12/2023) đến nay đạt 20,3%, vượt kế hoạch 1,82%.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay đến nay phía Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành. Trong khi đó phía Tiền Giang công tác di dời đường dây cao thế còn chậm (còn 03 vị trí giao cắt đường điện cao thế chưa di dời), địa phương dự kiến di dời thời gian tới.

Gói thầu XL.03B triển khai thi công từ ngày 1/11/2021, dự kiến hoàn thành tháng 12/2023

 

Đại diện nhà thầu Trung Chính, một trong 3 nhà thầu liên danh gói XL.03B cho biết, đơn vị triển khai thi công gói thầu XL.03B từ ngày 1/11/2021 dự kiến hoàn thành tháng 12/2023. Hiện nay đang triển khai 3 mũi thi công phần thân trụ tháp (từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng.

Cụ thể, thân trụ neo đã thi công xong 2/2 trụ neo (đạt 100%); Thân trụ T15 đã thi công xong 28/33 đốt (đổ xong bê tông đốt S1-S28), đã thi công xong dầm ngang, các đốt S29-S33 thi công bằng ván khuôn leo, trung bình khoảng 10,5 ngày/đốt đúc, dự kiến xong toàn bộ trụ tháng 30/12/2022.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được gấp rút thực hiện để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thân trụ T16 đã thi công xong đã thi công xong 27/33 đốt (đổ xong bê tông đốt S1-S27), đã thi công xong dầm ngang, các đốt S28-S33 thi công bằng ván khuôn leo, trung bình khoảng 10,5 ngày/đốt đúc, dự kiến xong toàn bộ trụ tháng 30/12/2022.

Nhịp chính dây văng dự kiến thi công từ 19/8/2022 đến 30/10/2023 bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp; trong đó đốt K1 đúc trên đà giáo, dự kiến khoảng 4 tháng; đúc hẫng đốt K2-K16, dự kiến 15 ngày/đốt đúc; đốt hợp long biên dự kiến 1,5 tháng; đốt hợp long giữa dự kiến 1,5 tháng.

Theo Ban Quản lý dự án 7, tính đến trung tuần tháng 10-2022, theo đánh giá của chủ đầu tư, tất cả năm gói thầu xây lắp đều có tiến độ đáp ứng yêu cầu, nhiều gói thầu vượt kế hoạch đề ra.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Điểm đầu của dự án khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận phía Tiền Giang. Điểm cuối khớp nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Chiều dài toàn bộ dự án khoảng 6,61 km; trong đó cầu chính dài 1,9 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Đinh Tịnh - Nguyễn Lâm