13/08/2022 lúc 05:15 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 7,4 triệu m2 nhà ở xã hội được hoàn thành trên cả nước

Đó là số liệu vừa được Bộ Xây dựng tổng hợp rà soát đối với 279 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành từ trước đến nay trên toàn quốc.
Hơn 7,4 triệu m2 nhà ở xã hội được hoàn thành trên cả nước (Ảnh minh họa)

Theo thống kê, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành xây dựng khoảng 148.000 căn, với tổng diện tích hơn 7,4 triệu m2. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng) 355 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 377.000 căn, với tổng diện tích khoảng 18,84 triệu m2, trong đó:

Tính riêng dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 122 dự án, với quy mô khoảng 54.400 căn hộ, có tổng diện tích 2.721.500 m2. Đang tiếp tục triển khai 119 dự án với quy mô xây dựng khoảng 154.000 căn hộ, tổng diện tích 7,7 triệu m2.

Đối với các dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Đã hoàn thành đầu tư xây dựng 157 dự án, quy mô khoảng 93.480 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.674.000 m2. Hiện tiếp tục triển khai 226 dự án, quy mô xây dựng khoảng 222.960 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 11,148 triệu m2.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 13 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 6.000 căn, với tổng diện tích khoảng 300 nghìn m2 sàn xây dựng, trong đó:

Riêng dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng 12 dự án với khoảng 5.480 căn hộ, tổng diện tích khoảng 274 nghìn m2. Còn dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp thì đã hoàn thành xây dựng 01 dự án, quy mô khoảng 400 căn hộ, với tổng diện tích 21,5 nghìn m2.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương đã khởi công 11 dự án với khoảng 25.675 căn, tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850 m2.

Cụ thể: Nhà ở xã hội với 8 dự án quy mô 22.297 căn (Bình Dương 04 dự án, 20.000 căn; Kiên Giang 01 dự án, 765 căn; Hà Nam 01 dự án, 564 căn; TP. Hồ Chí Minh 02 dự án, 968 căn); nhà ở công nhân 03 dự án quy mô 3.560 căn (Quảng Ninh 01 dự án, 1000 căn, đáp ứng 5500 chỗ ở; Bắc Ninh 01 dự án, 2200 căn, đáp ứng 11.000 chỗ ở; Thành phố Hồ Chí Minh 01 dự án, 360 căn, đáp ứng 1000 chỗ ở).

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì kết quả phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân 6 tháng đầu năm 2022 còn hạn chế so với nhu cầu về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình, công nhân các khu công nghiệp.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập