14/06/2024 lúc 05:21 (GMT+7)
Breaking News

Giá nhiên vật liệu tăng cao, Bộ GTVT cho tạm dừng một số dự án để dồn vốn

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Do trong quá trình hoàn thiện thủ tục để quyết định đầu tư các dự án, một số chủ đầu tư, ban QLDA phản ánh giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến thời gian gần đây dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư, không bảo đảm điều kiện quyết định đầu tư dự án.

Giá nhiên vật liệu tăng đột biến dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư

 

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng: Tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương,  bảo đảm phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư không vượt quá phần vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư

Với các dự án chưa được quyết định chủ trương, sau khi cập nhật theo giá cả thời điểm này, nếu nhu cầu vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 lớn hơn mức vốn đã dự kiến phân bổ, các đơn vị đề xuất điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư, hoặc lồng ghép với nguồn vốn địa phương, đảm bảo không vượt quá phần vốn ngân sách trung ương đã dự kiến phân bổ.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT dự kiến bố trí vốn để khởi công mới 64 dự án, trong đó có 4 dự án trọng điểm quốc gia, 9 dự án nhóm A và 51 dự án nhóm B, C.

Đến nay, 48 dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cầu Rạch Miễu, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và 45 dự án nhóm B, C.

Nguyễn Lâm