21/04/2024 lúc 19:36 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng tốc tiến độ dán thẻ thu phí không dừng

Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí không dừng.

Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí không dừng.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng tốc tiến độ dán thẻ thu phí không dừng

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu sở GTVT các tỉnh, thành phố; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư BOT triển khai Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ triển khai dán thẻ định danh dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phân luồng giao thông, xử lý các phương tiện đi sai làn thu phí không dừng để khuyến khích các phương tiện dán thẻ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tuyên truyền, tổ chức dán thẻ định danh cho phương tiện tại các trạm đăng kiểm. Đồng thời, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu các phương tiện với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ quá trình vận hành hệ thống thu phí ETC.

Liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, Bộ GTVT yêu cầu rà soát, khắc phục triệt để tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư BOT phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho nhà cung cấp dịch vụ triển khai công tác dán thẻ tại các trạm thu phí. Lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng các làn thu phí còn lại bảo đảm tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp và hoàn thành trong quý I/2022.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến hết năm 2021, mới có hơn 2,3 triệu trong tổng số gần 5 triệu phương tiện trên cả nước dán thẻ thu phí không dừng. Trong số này, lượng thẻ nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ đạt khoảng 65%.