15/04/2024 lúc 09:34 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp triển khai nền tảng dữ liệu số nông nghiệp

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững. Đồng Tháp đang thí điểm triển khai nền tảng dữ liệu số nông nghiệp nhằm tích hợp, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Theo dữ liệu số về nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp vận hành tại địa chỉ https://vdapes.com, với 6 lĩnh vực gồm: trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; thủy sản; phát triển nông thôn; thủy lợi; lâm nghiệp.

Trên nền tảng Vdapes có nhiều tính năng được phát triển. Đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt, hiện nay đã trực quan hóa số liệu báo cáo định kỳ; quản lý dữ liệu vị trí của mã số vùng trồng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, trạm giám sát côn trùng thông minh; số hóa các dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, quản lý chứng nhận VietGAP.

Lĩnh vực chăn nuôi, thú y, nền tảng Vdapes hỗ trợ số hóa dữ liệu ngành chăn nuôi (hộ chăn nuôi, tiêm phòng vaccine, kiểm soát giết mổ, chứng chỉ hành nghề thú y); cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ cập nhật, lưu trữ hệ thống dữ liệu ngành chăn nuôi theo các thời gian báo cáo cụ thể.

Đối với lĩnh vực thủy lợi, nền tảng Vdapes số hóa và quản lý dữ liệu thủy lợi đối với ô bao, kênh, rạch, cống, trạm bơm; tích hợp dữ liệu hệ thống quan trắc nước thông minh, thu thập dữ liệu theo thời gian thực, thống kê cụ thể, trực quan về hình ảnh dữ liệu: mực nước, độ mặn, độ kiềm, độ pH, COD/BOD. Lĩnh vực lâm nghiệp, hỗ trợ quản lý lĩnh vực lâm nghiệp, số hóa dữ liệu về cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ, cơ sở nuôi động vật hoang dã.

Ngoài ra, với lĩnh vực thủy sản, nền tảng này thực hiện quản lý các dữ liệu ngành (hộ nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, dịch bệnh thủy sản); quản lý vùng nuôi thủy sản thông qua bản đồ vị trí cụ thể dễ dàng truy xuất, lưu trữ dữ liệu. Đối với lĩnh vực phát triển nông thôn, thực hiện số hóa dữ liệu phát triển nông thôn (hợp tác xã, hội quán, sản phẩm OCOP, tổ hợp tác, trang trại); xây dựng quy trình đánh giá và công nhận nông thôn mới trực tiếp trên nền tảng.

Bên cạnh đó, nền tảng dữ liệu số còn thực hiện chia sẻ, tích hợp dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường nhằm chia sẻ dữ liệu quản lý để phục vụ công tác cảnh báo, dự báo đối với các tác động của môi trường (đất, nước, không khí) cùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, để tỉnh Đồgn Tháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh  toàn diện, năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tự động thu thập, xử lý, thống kê số liệu tiến độ sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ viễn thám; tiến hành thu thập dữ liệu thống kê về ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Thông qua thiết bị giám sát IoT, ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo AI - Artificial Intelligence dự báo, cảnh báo thiên tai, dịch hại ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Bên cạnh đó sẽ kết hợp công nghệ GIS cùng với giải thuật trí tuệ nhân tạo dự báo sản lượng cây trồng, vật nuôi và thủy sản nhằm chủ động thị trường tiêu thụ, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và nâng cao chất lượng nông sản; đồng bộ, thống nhất dữ liệu từ tuyến Trung ương đến địa phương.