21/04/2024 lúc 18:36 (GMT+7)
Breaking News

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu sang đầu tư công

Trước những bất cập đã gặp phải từ các dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu từ phương thức PPP sang đầu tư công.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5722/BKHDT-GSTĐĐT báo cáo Văn phòng Chính phủ về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Mục tiêu đầu tư Dự án hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bản đồ hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5578/TTr-BGTVT ngày 06/6/2022, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP tại Quyết định số 1602/QÐ-TTg ngày 23/9/2021.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cho rằng cần chuyển đổi Dự án từ hình thức PPP sang hình thức đầu tư công, bởi lẽ Dự án phải cơ bản hoàn thành năm 2025, đặc biệt đoạn đi trùng với đuờng bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi việc triển khai theo phương thức PPP đến năm 2026 mới cơ bản hoàn thành.

Thực tiễn triển khai các dự án theo phương thức PPP thời gian qua cũng cho thấy còn một số bất cập như cơ quan nhà nước không thể bảo đảm chắc chắn sự thành công của dự án, việc huy động vốn tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài khó khả thi do đều yêu cầu một số bảo lãnh vượt quá quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, để phù hợp với quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP tại Quyết định số1602/QD-TTg ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP (Luật PPP), Nghị định số 35/2021/NÐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức PPP) không có quy định về chuyển dự án đầu tư theo phương thức PPP sang dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công hoặc quy định dừng thực hiện dự án PPP sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công cũng quy định điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án là không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đổi tác công tư tại Quyết định số 1602/QÐ-TTg ngày 23/9/2021.

Mặt khác, Quốc hội đã có Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về chủ trương đầu tư Dự án và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 triển khai Nghị quyết số 59/2022/QHI5 ngày 16/6/2022 của Quốc hội để triển khai thực hiện Dự án theo hình thúc đầu tư công.

“Do đó, việc Bộ Giao thông vận tải kiến nghị dừng chủ trương đầu tư Dự án đã được Thủ tuớng Chính phủ quyết định theo phương thức đối tác công tư (tại Quyết định số 1602/QÐ-TTg ngày 23/9/2021) để thực hiện đầu tư Dự án theo hinh thức đầu tư công là có cơ sở”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 17.837 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2026.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Đinh Tịnh - Nguyễn Lâm