19/06/2024 lúc 10:31 (GMT+7)
Breaking News

6 tháng đầu năm, Cảng Nghệ Tĩnh báo lãi tăng 38% so với cùng kỳ

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (HXN: NAP) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022, đáng chú ý lãi ròng của NAP trong 6 tháng đầu năm là hơn 13 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 1.956.618 tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 103,4 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó, công ty có 2 nguồn thu chính đến từ Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò (93,4 tỷ đồng) và Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy (5,9 tỷ đồng). Trừ đi chi phí và giá vốn, hoạt động kinh doanh đem về cho Cảng Nghệ Tĩnh hơn 13 tỷ đồng lãi ròng, tăng 38% so với năm 2021. 

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh cho biết, nguyên nhân lãi ròng lại tăng so với cùng kỳ 2021, do từ ngày 25/1/2022, công ty hết hạn hợp đồng thuê khai thác Bến số 5 từ Công ty TNHH cảng Cửa Lò nên chi phí thuê bến và các chi phí thuê chuỗi dịch vụ khai thác tại Bến 5 có phát sinh 6 tháng 2022 giảm mạnh, do đó, giá vốn 6 tháng năm 2022 so với 6 tháng năm 2021 giảm gần 23% (tương đương 19,5 tỷ đồng), đồng thời trong 6 tháng năm 2021 công ty có một khoản chi hỗ trợ phòng chống Covid-19 là 2 tỷ đồng hạch toán vào chi phí khác.

Như vậy, so với kế hoạch được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành hơn 62,4% chỉ tiêu doanh thu (kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 165,7 tỷ đồng) và 81,25% kế hoạch lãi sau thuế (kế hoạch lãi sau thuế năm 2022 đạt 16 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Cảng Nghệ Tĩnh tại ngày 30/6/2022 đạt hơn 264,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty hơn 242,4 tỷ đồng, nợ phải trả 21,64 tỷ đồng.

Cảng Nghệ Tĩnh là cụm cảng tổng hợp quốc gia đầu mối chính tại khu vực Trung Bộ, gồm Cảng Cửa Lò và Cảng Bến Thủy. Trong đó, Cảng Cửa Lò - cảng biển loại I nằm trên tuyến đường giao thông hàng hải quốc tế, là đầu mối giao thông chính của tỉnh Nghệ An và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, có chức năng trung chuyển hàng hóa đi Lào.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng Cửa Lò có 6 bến, trong đó có 4 bến (bến số 1, 2, 3, 4) đang hoạt động, được thiết kế cho cỡ tàu 1 vạn tấn do CTCP Cảng Nghệ Tĩnh quản lý và 2 bến còn lại (số 5, 6) được thiết kế cho tàu 3 vạn tấn do Tuấn Lộc Group đầu tư (dự án đã khởi công từ tháng 4/2015). Doanh thu cung cấp dịch vụ tại khu vực Cửa Lò luôn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 90% doanh thu) cả công ty.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành quá trình cổ phần hóa, chính thức chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với các mốc thời gian quan trọng của tiến trình cổ phần hóa.

Theo đó, ngày 31/12/2014, công ty tổ chức thành công phiên IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng chào bán là 3.894.156 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 12.129 đồng/CP, cao hơn gần 21,3% so với giá khởi điểm.

Ngày 1/4/2015, Cảng Nghệ Tĩnh chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với vốn điều lệ 215,172 tỷ đồng. Chỉ nửa năm sau, công ty đã được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Nghệ Tĩnh. Đến ngày 19/7/2016, cổ phiếu Cảng Nghệ Tĩnh được giao dịch trên sàn UPCOM với giá tham chiếu 11.400 đồng/CP, mã chứng khoán là NAP.

Tính tại ngày 30/6/2022, cổ đông lớn nhất, đồng thời là công ty mẹ của Cảng Nghệ Tĩnh là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (51%). Trong nửa đầu năm, đáng chú ý là diễn biến cổ đông chiến lược CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc đã chuyển nhượng toàn bộ 21,35% cổ phần cho Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities vào ngày 25/2/2022. 

Thanh Bút