29/02/2024 lúc 15:06 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Ngân hàng chính sách xã hội ra mắt ứng dụng "Ngân hàng số trên điện thoại di động"

Ngân hàng chính sách xã hội triển khai sản phẩm ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại di động, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tiên tiến tăng cường và cải thiện sự tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, qua góp phân thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện.

NHCSXH tuyên truyền về ứng dụng VBSP SmartBanking.

Để mọi người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo và các đối tượng yếu thế được tiếp cận và sử dụng sản phẩm ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại di động trong việc thanh toán, chuyển tiền, chi trả các dịch vụ thanh toán khác không dùng tiền mặt, NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tuyên truyền và giao cán bộ hướng dẫn trực tiếp đến người dân là tổ viên tổ Tiết kiệm-vay vốn, tổ trưởng Tổ tiết kiệm-vay vốn, cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay đến trưởng thôn và thành viên ban đại diện, cán bộ UBND cấp xã về sản phẩm trên.

Các ứng dụng trên ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại di động của NHCSXH - VBSP SMARTBANKING.

Với triển khai sản phẩm ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại di động của NHCSXH - VBSP SMARTBANKING là một trong những dịch vụ, tiện ích đối với khách hàng nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cán bộ NHCSXH tỉnh Đắk Nông hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng VBSP SMARTBANKING.

Lâm Lâm