07/07/2022 lúc 13:52 (GMT+7)
Breaking News

Chung tay lan toả “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”

Cùng với tinh thần nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lan toả “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”.

“Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh” là chủ đề ý nghĩa trong cuộc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 được nêu trong Kế hoạch số 222/KH – UBND 05/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 40% đến năm 2025 theo chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; đồng thời, triển khai “Đề án trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ; trồng hơn 2 triệu cây xanh và hơn 1 triệu cây thông ba lá giai đoạn trồng rừng năm 2022 tại địa phương.

ảnh minh họa.

Với chủ đề này, tỉnh Đắk Nông sẽ bước đầu lan toả được những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng: tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan, môi trường sống ở Đắk Nông ngày một xanh hơn, tốt hơn… Đây cũng là chủ đề và hành động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế rừng…

Hình ảnh, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong mùa trồng cây, gây rừng năm 2022 sẽ có 2.791.716 cây xanh (cây thân gỗ, cây lâu năm, (tương đương 4.220,07 ha) và 1 triệu cây Thông ba lá được trồng tại khu vực hai bên đường Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, Tỉnh lộ, Huyện lộ, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã và các khu vực tạo cảnh quan và bổ sung vào diện tích rừng trồng Thông hiện có ở khu vực.

Những hoạt động và mục tiêu cụ thể trong cuộc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 với chủ đề “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng về hình ảnh một “Đắk Nông xanh” bền vững, phát triển./.

Nguyễn Đình Việt

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập