26/06/2022 lúc 21:01 (GMT+7)
Breaking News

Chuẩn bị xuất bản hai cuốn sách quý nhân kỷ niệm 5 năm Tạp chí Việt Nam Hội nhập ra mắt bạn đọc

Hướng đến kỷ niệm 5 năm ra mắt bạn đọc (2017-2022), Tạp chí Việt Nam Hội nhập chuẩn bị xuất bản hai cuốn sách quý.

Hướng đến kỷ niệm 5 năm ra mắt bạn đọc (2017-2022), Tạp chí Việt Nam Hội nhập chuẩn bị xuất bản hai cuốn sách quý.

Đó là hai cuốn sách quý đang được biên tập và lên trang chuẩn bị xuất bản nhằm nhìn lại một chặng đường 5 năm Tạp chí Việt Nam Hội nhập ra mắt bạn đọc (2017-2022). Hai cuốn sách được mang tên: Việt Nam Hội nhập: Mô hình hay - Kinh nghiệm quý và cuốn: Việt Nam Hội nhập : Chân dung cống hiến sáng tạo.

Đây là những tập hợp tuyển chọn từ các bài viết đã đăng tải suốt 5 năm qua trên cả 2 ấn phẩm in và điện tử, từ 2 chuyên mục được các học giả, cộng tác viên và bạn đọc trân trọng đánh giá cao.

Kỳ vọng với 2 cuốn sách trang trọng này, bạn đọc sẽ cảm nhận được những gương sáng việc hay trong lao động và sáng tạo, tận hiến cho quê hương đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập. Cảm ơn Tập đoàn BSS đã tài trợ cho các ấn phẩm ý nghĩa này.

Bìa 2 Cuốn sách: Việt Nam Hội nhập - Mô hình hay Kinh nghiệm quý  và Việt Nam Hội nhập - Chân dung Cống hiến sáng tạo

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập