26/06/2022 lúc 20:47 (GMT+7)
Breaking News

Chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc được luật quy định như thế nào?

VNHN - Chị Tuyết Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm. Hiện nay chị Mai đã nghỉ việc. Vậy các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc của chị như thế nào? Bao gồm những quyền lợi gì?

VNHN - Chị Tuyết Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm. Hiện nay chị Mai đã nghỉ việc. Vậy các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc của chị như thế nào? Bao gồm những quyền lợi gì?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Ảnh minh họa

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy:

Nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 8 năm. Nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật và thỏa mãn các điều kiện ở trên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể tham khảo bài viết: Thời gian hưởng và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tính thế nào?

Thứ hai, chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

Căn cứ quy định Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP :

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, trường hợp bạn đóng 8 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì sau 1 năm nghỉ việc bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Kết luận:

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Theo đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

+) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Như vậy, quyền lợi về bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc gồm: bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần./.

 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập