26/06/2022 lúc 21:31 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Y tế dự kiến chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

VNHN – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc thay vì 82 đơn vị sự nghiệp như hiện nay.

VNHN – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc thay vì 82 đơn vị sự nghiệp như hiện nay.

Đó là một phần nội dung của Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ Ngành Y tế năm 2019 được tổ chức ngày 24/7/2019 tại Quảng Ninh do Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tổ chức. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự và chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm qua, hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ tuyến trung ương đến địa phương đã được xây dựng thống nhất, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, tính hiệu lực hiệu quả cao. Đặc biệt, ngành y tế đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính. Đẩy mạnh việc giao tự chủ kinh phí chi thường xuyên cho các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Qua đó, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng/năm đối với tuyến trung ương và gần 15.000 tỷ đồng đối với hệ thống y tế địa phương.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đến nay, tỷ lệ bao phủ đạt gần 89% dân số. Đồng thời củng cố và phát triển mạng lưới y tế, xây dựng mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để tiến tới nhân rộng toàn quốc. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm.

Qua đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, góp ý cũng như xây dựng về những kết quả đạt được, khó khăn tồn tại, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các giải pháp kiến nghị để công tác tổ chức Ngành Y tế đổi mới mạnh mẽ, làm động lực cho sự phát triển chung của Ngành, tập chung chủ yếu trên 5 nhóm vấn đề chính là tổ chức bộ máy; biên chế và hợp đồng lao động; công tác quản lý sử dụng công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; và thực hiện dân chủ cơ sở, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế đã báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ Ngành Y tế gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo đó: toàn Ngành Y tế  đã tích cực triển khai thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức xây dựng bộ máy. Trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, Ngành Y tế đã thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy Trung ương gồm bộ máy quản lý hành chính tại Bộ Y tế và khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Kết quả ghi nhận như sau: Bộ Y tế hiện có Đảng ủy Bộ Y tế và 20 tổ chức hành chính gồm 8 Vụ, 9 Cục, 01 Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Số lượng phòng trong các Vụ, Cục của Bộ được sắp xếp, thu gọn từ 94 cuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).

Cùng với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức thực hiện việc đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương. Qua đó tinh gọn, kiện toàn lại bộ máy, đồng thời tăng cường đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn, tiết kiệm được ngân sách Nhà nước.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, Bộ đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015. Hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức đã giảm (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế và do nghỉ hưu, thôi việc).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc thay vì 82 đơn vị sự nghiệp như hiện nay.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao cờ thi đua cấp Bộ Y tế năm 2018 cho các đơn vị  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 59 tập thể và 105 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập