21/04/2024 lúc 16:30 (GMT+7)
Breaking News

Cao su Quảng Trị: Kỳ vọng năm mới 2024

Dấu mốc năm 2023 tổng sản lượng khai thác đạt 1.980,2 tấn, doanh thu được 222,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 13,2 tỷ đồng…và còn nhiều chỉ tiêu khác mà cao su Quảng Trị vượt xa so với kế hoạch tập đoàn CNCSVN giao phó. Đánh dấu một năm thành công rực rỡ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong năm 2024.

Nhìn lại năm 2023 nhiều chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch được giao

Tại hội nghị người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Văn Đức Dũng – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị cho biết: Trong năm 2023, với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng của tập thể, lãnh đạo công ty mà tổng doanh thu năm 2023 được 222,5 tỷ đồng, đạt 159 % kế hoạch Tập đoàn giao. Tổng sản lượng toàn công ty khai thác đạt: 1.980,2 tấn = 116,5% kế hoạch Tập đoàn giao và công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023 về đích trước 49 ngày.

Ông Văn Đức Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, trong năm 2023, công ty chế biến tổng cộng 5.897,6 tấn mủ cao su các loại đạt 131% so với kế hoạch Tập đoàn giao. Với chất lượng, uy tín, thương hiệu sản phẩm của mình, công ty tiêu thụ được 5.769,8  tấn với doanh thu cao su đạt 192 tỷ đồng đạt 148,26 % kế hoạch Tập đoàn giao.

Đặc biệt, giá bán sản phẩm bình quân của công ty đạt 33,3 triệu đồng/tấn cao hơn giá bán bình quân của cả ngành 3 triệu đồng/ tấn. Là một trong những đơn vị có giá bán thuộc tốp đầu của Tập đoàn.

Nhờ vậy, đời sống người lao động của công ty tăng lên rõ rệt với tiền lương bình quân năm 2023: 7,7 triệu đồng/ người / tháng. Thu nhập bình quân đạt 8,2 triệu đồng/ người / tháng đạt 118 % kế hoạch đề ra, tăng hơn 120% so với thực hiện năm 2022 và công ty đã thực hiện việc đóng nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho 100% CBCNV-LĐ theo đúng quy định với tổng số tiền đóng bảo hiểm trong năm 2023 hơn 7,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cao su Quảng Trị rất chú trọng công tác chăm sóc vườn cây cao su và rừng trồng nguyên liệu theo đúng quy trình kỹ thuật Tập đoàn, vườn cây cao su KTCB sinh trưởng, phát triển đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, đến nay diện tích vườn cây cao su chăm sóc kiến thiết cơ bản năm 2023 của công ty là 2.130,00 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản đúng tuổi đạt 2.049,68 ha.

Đại diện lãnh đạo Công ty cao su Quảng Trị vinh dự nhận cờ thi đua từ Ủy ban quản lí vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nỗ lực phấn đấu, giữ vững đà tăng trưởng

Tiếp nối những thành công năm 2023, bước sang năm mới, theo ông Văn Đức Dũng – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị chia sẻ: Công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ở mức nỗ lực phấn đấu cao nhất để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và sự phát triển ổn định, bền vững với các chỉ tiêu cụ thể như sản lượng cao su khai thác đạt: 2.200 tấn, phấn đấu vượt 3% sản lượng kế hoạch Tập đoàn giao; Doanh thu mủ cao su: 195,6 tỷ đồng, phấn đấu đạt 248 tỷ đồng kế hoạch nội bộ; Tổng doanh thu: 219,4 tỷ đồng theo kế hoạch Tập đoàn, phấn đấu đạt 272 tỷ đồng kế hoạch nội bộ; Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ đồng kế hoạch Tập đoàn, phấn đấu 16 tỷ đồng kế hoạch nội bộ; Nộp ngân sách phấn đấu từ 11- 12,5 tỷ đồng…

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vinh danh là một trong những đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC - Lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 

Ngoài ra, công ty đã xác định phương hướng nhiệm vụ, công việc trọng tâm như tập trung công tác tái cơ cấu doanh nghiệp: Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cho việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su QuaVan vào Công ty CP Cao su Việt Lào, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động, tập trung sớm hoàn thành các hạng mục nâng cấp nhà máy chế biến, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc trồng luân canh, phát triển cây nguyên liệu gỗ… để tăng hiệu quả sử dụng đất đối với diện tích thanh lý cao su tại Nông trường Quyết Thắng và tiếp tục quan tâm đặc biệt công tác thị trường, phải thực sự đi sâu nghiên cứu phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh để dần có thể chủ động hoàn toàn công tác tiêu thụ sản phẩm với hiệu quả kinh tế cao nhất.

Anh Bình - Phan Tiến 

...