20/06/2024 lúc 03:01 (GMT+7)
Breaking News

Buộc lắp thiết bị giám sát hành trình có camera với xe kinh doanh vận tải lần đầu từ 1/7/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022 có một số điểm thay đổi mà các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô cần lưu ý thực hiện.

Đáng chú ý, Nghị định số 47 bổ sung Khoản 8 Điều 34 về đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Đây là một loại giấy tờ bắt buộc mà các xe muốn kinh doanh vận tải phải có.

Buộc lắp thiết bị giám sát hành trình có camera với xe kinh doanh vận tải lần đầu từ 1/7/2023

Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera cũng phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này.

Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý Nhà nước…”, Nghị định nêu rõ.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung Điểm đ Khoản 3 (đơn vị kinh doanh vận tải) Điều 11 quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, trong trường hợp người gửi hàng hoá không đi theo xe, phải yêu cầu người gửi hàng hoá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về tên hàng hoá, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Nghị định cũng bổ sung Khoản 3 Điều 13 về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, theo hướng không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi...

Nguyễn Lâm