24/09/2023 lúc 02:05 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Xây dựng: Công bố quyết định thanh tra quỹ đất, đầu tư nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã công bố quyết định thanh tra về thực hiện quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà ở chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định nêu rõ, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra đối với UBND thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng thanh tra chủ đầu tư, nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Niên độ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Khi cần, Thanh tra Bộ Xây dựng có thể mở rộng niên độ giai đoạn thanh tra.

" Có 18 đơn vị, tổ chức được thanh tra như: UBND TP.Đà Nẵng, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hai Hạnh, Liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư 579, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn - Thuận Phước, Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam...

Đây là đợt thanh tra chuyên đề diễn ra tại 11 tỉnh, thành phố: “Đối tượng thanh tra thì nhiều nhưng họ thanh tra theo chuyên đề chứ không phải thanh tra toàn bộ dự án. Thanh tra chủ yếu về nhà ở xã hội và chi phí bảo trì. Đây là kế hoạch thanh tra bình thường. Theo Quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng thì kế hoạch đầu năm họ phê duyệt cả 11 tỉnh, thành phố chứ không riêng Đà Nẵng. Trong quyết định thanh tra có căn cứ kế hoạch 2022.

Thanh Bút